Nasza firma powstała w 1992r. pod nazwą Biuro Rachunkowe AURAN s.c.. Zespół naszego biura w chwili obecnej to 8 osób w pełni wykwalifikowanych i kompetentnych. Przez wiele lat działalności biuro rachunkowe zdobyło grupę zaufanych klientów zarówno firm rodzimych jak i zagranicznych.

Działamy na podstawie certyfikatów księgowego
wydanych przez Ministerstwo Finansów pod numerami:

Magdalena Kasprowicz 16054/00
Marcin Pozorski 10708/2005

Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Nasze biuro ma swoją siedzibę w Toruniu przy ulicy Krasińskiego 14/13. Dojazd do siedziby naszej firmy jest szybki i wygodny, dodatkowo posiadamy obszerny parking.

Klientom zapewniamy rzetelną obsługę, terminowe wykonywanie usług i miłą atmosferę. Obsługujemy firmy również w języku angielskim i języku niemieckim.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta, odbieramy dokumenty we wskazanym przez klienta miejscu i czasie.

W razie kontroli, przekazywanie dokumentów do kontroli, nadzór nad jej przebiegiem, wszystko to odbywa się bez konieczności Państwa udziału w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo do reprezentowania Państwa przed organem kontrolującym.


Sprawdź, co oferujemy:

Pełna Księgowość Dla Firm

Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada pełną księgowość dla firm:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta

Książka Przychodów i rozchodów

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • doradztwo w kwestiach podatkowych

Kadry i Płace

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
 • ewidencja urlopów
 • reprezentowanie w US i ZUS