Biuro Rachunkowe AURAN S.C. specjalizuje się w pełnych księgach rachunkowych dlatego przeważająca część naszych klientów stanowią tego typu podmioty jak: sp. z o.o., fundacje, stowarzyszenia.

Dodatkowo obsługujemy firmy zagraniczne w języku angielskim i niemieckim.

Bieżąca obsługa księgowa:

 • Bieżące Księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym w naszej siedzibie
 • Sporządzanie ewidencji dla podatku dochodowego i podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7 , PIT-5 , PIT-4R, CIT-2
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych i informację dodatkową
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych

Prowadzenie akt personalnych pracowników zleceniodawcy  i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników (lista płac)

 • Sporządzanie deklaracji ZUS , PIT i PEFRON, przygotowanie przekazów bankowych do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-40)

Postępowanie podatkowe:

 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych
 • Sporządzanie opinii w sprawach podatkowych, karno-skarbowych, ubezpieczeń społecznych, opłat skarbowych itp.

Doradztwo ekonomiczne:

 • Analizy ekonomiczno-finansowe
 • Pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych do banku
 • Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych i zeznań podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Inne czynności cywilno prawne