Nasza firma realizuje swoje usługi również w formie outsourcingu – tj. usług zewnętrznych. Outsourcing księgowy pozwala na zmniejszenie kosztów zleceniodawcy. Forma ta zapewnia przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa podatkowego klienta. Zleceniobiorca ponosi w pełni odpowiedzialność prawną i finansową za rzetelność świadczonych usług.

W ramach tej usługi odciążamy zleceniodawcę wszelkimi działaniami związanymi z prowadzeniem księgowości w firmie poprzez zmniejszenie kosztów:

 • pomieszczeń dla służby kadrowo finansowej
 • wyposażenia w niezbędny sprzęt i programy księgowe
 • opłacania kosztów osobowych kadry księgowych.

Czym jest outsourcing księgowy?

Outsourcing – wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Zwykle dotyczy to zadań pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu. Współcześnie bardzo często outsource'owane są usługi ochroniarskie, prawnicze, informatyczne, księgowe, rekrutacyjne, wynajem pracowników (outosourcing personalny), utrzymywanie czystości itd.
Outsourcing księgowości polega na powierzeniu realizacji funkcji księgowej danego przedsiębiorstwa profesjonalnej firmie.

W ramach tej usługi prowadzimy kompleksową obsługę firmy w zakresie księgowości:

 • kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej podmiotów gospodarczych
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw,
 • sporządzania i przekazywania deklaracji ZUS w formie elektronicznej,
 • sporządzania bilansów,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • rozliczenia rocznego podatników,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • rozliczanie PFRON,
 • doradztwo podatkowe,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • pomoc w zakładaniu firmy.