Biuro Rachunkowe AURAN s.c.
Ul. Krasińskiego 14/13
87-100 Toruń

tel. +48 56 649 59 10
tel. +48 56 649 59 11

tel. +48 56 623 40 88
tel. +48 56 623 67 45
tel. +48 56 623 67 46

e-mail: biuro@auran.pl

mgr Magdalena Kasprowicz
tel. +48 501 745 533

mgr Marcin Pozorski
tel. +48 501 181 286

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Auran  z siedzibą w Toruniu ul.ul. Krasińskiego 14, 87-100 Toruń , 87-100 Toruń, biuro@auran.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 5 lat.
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.